Noční obloha
Co je Noc práva

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Právě naopak - Noc práva pořádáme, abychom právo přinesli blíže k lidem.

Festival

Noc práva se každoročně koná v blízkosti data 6. března. Proč? Jedná se o významné výročí, protože 6. března 1920 byla vyhlášena a nabyla účinnosti Ústavní listina Československa. Když nepočítáme prozatímní ústavu z roku 1918, jedná se o první ústavněprávní dokument naší československé státnosti.

V roce 2019 jsme uspořádali nultý ročník Noci práva, abychom si vše vyzkoušeli, tehdy v Brně za zapojení Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Všechno to dopadlo na jedničku. Proto jsme 6. března 2020 uspořádali oficiální první ročník festivalu Noci práva, a to hned ve třech městech – v Brně, v Olomouci a v Ostravě. Rok 2020 a konkrétně 6. března je významné datum, protože od výše zmíněného vyhlášení Ústavní listiny Československa uplynulo tímto datem přesně 100 let. Právě proto jsme si první ročník Noci práva nechali až na rok 2020 – na toto významné výročí. Druhý a třetí ročník následně proběhly v důsledku protiepidemických opatření v omezené podobě pouze online.

Přesto se nám však za tuto poměrně krátkou historii festivalu podařilo spolupracovat s mnoha významnými osobnostmi právního prostředí a se stěžejními institucemi. V tomto duchu se snažíme rozvíjet festival dál a připravujeme stále nové a ještě zajímavější události pro naše návštěvníky. Nadcházející čtvrtý ročník bude nabitý novými tvářemi mezi přednášejícími z široké škály právních odvětví, naučnými workshopy zkušených lektorů, panelovými diskuzemi a prohlídkami jinak veřejnosti nepřístupných institucí. Pro odlehčení budeme promítat několik tematických filmů nebo budou mít návštěvníci možnost zhlédnout divadelní hru.

Festival