Noční obloha
Podmínky užití

Tato pravidla upravují vztah mezi uživateli webu Noc práva.cz a jeho provozovatelem (nezisková organizace Nugis Finem, z.s.).

1.

Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje. Údaje uvedené při registraci slouží k přihlášení se na různé akce, které jsou součástí jednodenního programu s názvem Noc práva.

2.

Provozovatel je povinen chránit osobní údaje poskytnuté uživateli a nakládat s nimi podle platných zákonů České republiky.

3.

Uživatel je povinen se dostavit na akce, na které se prostřednictvím tohoto webu přihlásil. Pokud ví, že se nebude moci zúčastnit, je nutné se odhlásit nejpozději do 24 hodin před akcí, aby se tak uvolnilo místo ostatním zájemcům o účast.

4.

Uživatel nesmí nikomu sdělit své heslo na server Noc práva.cz ani jinak umožnit přístup na svůj účet někomu jinému.

5.

Provozovatel je oprávněn zrušit účet uživatele a přihlášení na jím vybrané akce, pokud poruší podmínky uvedené v tomto dokumentu, stejně tak nepřijímat jeho přihlášení na akce v rámci potenciálních příštích ročníků Noci práva.

6.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky po předchozím oznámení. Změny jsou platné dnem jejich zveřejnění.