Promítání filmu

Začátek: 6.3.2020 19:30
Konec: 6.3.2020 20:15
Kapacita: 70
Počet účastníků: 23
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 1.3.2020 23:59
Místo konání: Nejvyšší správní soud

O co se jedná

Obrázek k události

Budování soudu, s nímž po dlouhou dobu počítala jen tři slova Ústavy. V plenárním sále NSS máte možnost zhlédnout jedinečný retrospektivní dokument, který v roce 2018 vznikl k 15. výročí založení soudu.

Upozornění

Programu se lze zúčastnit jen po předchozí registraci. Dostavit se lze výhradně na konkrétně registrovanou událost.

Při vstupu do budovy soudu je nezbytné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a podrobit se bezpečnostní kontrole. Účastníky proto žádáme o příchod s dostatečným časovým předstihem.

Při nesplnění výše uvedených podmínek nebude zájemcům umožněno zúčastnit se programu.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Brně jsme si pro vás připravili následující program: