Divadelní představení Návštěva staré dámy

Začátek: 6.3.2019 20:00
Konec: 6.3.2019 21:30
Kapacita: 250
Počet účastníků: 166
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události

Hra Návštěva staré dámy od švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta je především hrou o lidské povaze a jejích temnějších stránkách, ale z velké části i o právu, protože její ústřední otázkou je, zda lze koupit spravedlnost. Původní dramatický text vznikl v padesátých letech, ale ani dnes neztrácí nic ze své aktuálnosti, možná spíše naopak. V českém prostředí je tato hra známá především díky televizní adaptaci Michala Zelenky, v jejíž hlavní roli se objevila Jiřina Bohdalová, my jsme se však v souladu s naším dramaturgickým směřováním rozhodli akcentovat právě její právní, resp. samosprávní rovinu. Tato inscenace byla první, kterou Fakultní divadelní společnost vytvořila, a vznikala záměrně právě pro prostor naší auly.

O Fakultní divadelní společnosti

Když vznikal v r. 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nový studentský spolek Fakultní akademický klub, nazývaný většinou poněkud nešťastně znějící zkratkou FAK, jeho zakladatelé přišli s nápadem vytvořit divadelní společnost. Navazovali tak na mnohé debaty ohledně rozkvětu teoreticko-právního směru Law and Literature na zdejší fakultě i úvahy nad alternativními přístupy k výuce práva i vzdělávání laické veřejnosti v právní oblasti. Na podzim téhož roku se tedy objevila výzva k první schůzce, na níž se následně sešla malá skupinka lidí, z nichž někteří se tam ocitli dokonce i (šťastným) omylem. V souladu s jednou ze základních idejí Law and Literature, tedy kultivace práva a právníků pomocí umění, jsme se dohodli, že se budeme dramaturgicky soustředit na divadlo o právu, především (ale nejen) pro právníky. Základ tohoto souboru zůstává dodnes a stejně tak je platné ono dramaturgické směřování.

Je bezpodmínečně nutná registrace na událost. Počet míst je omezen.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.