Ondřej Vaněk: Právo na ochranu před kyberkriminalitou

Začátek: 6.3.2020 18:30
Konec: 6.3.2020 19:30
Kapacita: 96
Počet účastníků: 17
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: AHOL - Vyšší odborná škola

O co se jedná

Obrázek k události

V široké škále přednášek festivalu Noc práva si rozhodně nenechte ujít poučnou přednášku policisty Ondřeje Vaňka z odbor analytiky a kybernetické kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Dnešní doba a společnost je protkána informačními a komunikačními technologiemi více než kdykoliv dříve a tento jev bude zcela zřejmě nadále narůstat.Tyto moderní technologie nám výrazně ulehčují věci každodenního osobního i pracovního života. Ruku v ruce s jejich užíváním a s tím spojenou důvěrou v ně klesá naše obezřetnost.Kybernetická kriminalita roste spolu s moderními technologiemi a ukrajuje si stále větší podíl z celkové kriminality.

Na přednášce budete mít možnost se seznámit s tímto fenoménem a s informacemi jakým způsobem s ním bojuje Policie ČR a jak se můžete bránit vy sami.

Mjr. Mgr. Ondřej Vaněk

odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV KŘ PČR MSK

Přednáška 18:30 - 19:30

Moderátor: Ing. Bc. David Nespěšný, MBA, ředitel školy, AHOL – Vyšší odborná škola

Partneři akce: AHOL – Vyšší odborná škola, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Místo konání: Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 96 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: