prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.: Má mít eutanazie místo v našem kulturním prostředí?

Začátek: 6.3.2020 20:00
Konec: 6.3.2020 21:00
Kapacita: 110
Počet účastníků: 28
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

Obrázek k události

Moderní medicína přinesla v posledních desítkách let mnoho dobrého. V některých případech však také dosud nevídané formy dlouhého odcházení z tohoto světa nebo bolestivého přežívání obtížně slučitelného s důstojným životem. To nastoluje nová společenská i medicínská dilemata včetně debaty o případné legalizaci eutanazie, která se v posledních přibližně 20 letech v přibývajícím počtu zemí znovu otevírá. Rovněž v České republice zřejmě nazrál čas ke kultivované a informované diskusi na téma eutanazie jak v odborné, tak v laické veřejnosti.

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., 66 let
přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

Autor a spoluautor řady odborných článků, přednášek a pořadatel několika monografií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Mj. je spoluautorem publikace Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva, která vyšla v r. 2018 v druhém doplněném vydání v Akademii věd ČR. Je rovněž spoluautorem Doporučení představenstva ČLK k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli z r. 2010. Je po řadu let vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), v současnosti je rovněž členem Pain Management Committee Světové federace anesteziologických společností (WFSA) za Evropu. Je členem několika vědeckých rad v České republice a nositelem řady odborných ocenění.

Ve volném čase se věnuje cestování, zejména do horských oblastí celého světa. Navštívil přes 50 zemí a je jedním z nemnoha Čechů, kteří stanuli na všech světadílech. Z cest pořizuje fotografie, je mj. autorem 20 fotografických kalendářů a několika fotografických výstav. Má za sebou řadu cestovatelských přednášek.

Přednáška 20:00 - 21:00

Úvodní slovo: Mgr. Marie Dolinková

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: