MUDr. Martin Paciorek, MBA: Právo na bezplatnou zdravotní péči a udržitelnost financování a kvality zdravotní péče

Začátek: 6.3.2020 18:30
Konec: 6.3.2020 19:30
Kapacita: 110
Počet účastníků: 22
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

Obrázek k události

Zdraví obyvatel je strategickým aktivem každého státu a péče o něj je v České republice pro občany, řečí zákona, bezplatná. Bezplatnost zdravotní péče je v našich podmínkách chápána apriorně jako něco samozřejmého. A to i při dnešním disruptivním vývoji nových léčebných postupů, způsobů léčby a moderních léčiv napříč všemi obory medicíny Prezentace se bude především zabývat právem ne bezplatnou zdravotní péči v právním řádu České republiky a analýzou pojmu bezplatnost z ekonomického hlediska. Na tomto základě pak bude bezplatnost zasazena do širší úvahy o udržitelnosti dostupnosti, financování a kvality zdravotní péče v České republice.

MUDr. Martin Paciorek, MBA
primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní Nemocnice Ostrava

Specializuje se na rekonstrukční plastickou chirurgii, chirurgii ruky, rekonstrukční mikrochirurgii v oblasti hlavy a krku, používá princip osseointegrace k retenci silikonových obličejových epitéz v anaplastologii. Jeho snahou je zavést pokročilé digitální technologie do plastické chirurgie (virtuální plánování, virtuální modelování, 3D skenování a 3D tisk). Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. MBA získal v oboru Management ve zdravotnictví v Academy of Health Care Management. Je členem České lékařské společnosti JEP, České společnosti plastické chirurgie a IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie).

Přednáška: 18:30 - 19:30

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: