PhDr. Petr Štěpaník: Právo rodiny na štěstí

Začátek: 6.3.2020 17:00
Konec: 6.3.2020 18:00
Kapacita: 110
Počet účastníků: 42
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Český rozhlas Ostrava

O co se jedná

Přednáška erudovaného psychologa a soudního znalce Petra Štěpaníka, která se bude zabývat podobami rodiny v současné době. Přednášející se nevyhne tématům porozvodového uspořádání péče o děti, včetně střídavé péče. Pozornost bude věnovat taktéž rodinám vychovávající děti v náhradní rodinné péči. Mezi všemi tématy bude kladen důraz na prolínání rodinného práva s právem rodin na štěstí, s limity vměšování se státu do rodin, očima psychologa.  Přednáška zahrnuje nejen teoretický výklad, ale bude zde také prostor pro diskuzi.

PhDr. Petr Štěpaník 

pracuje v Soukromé psychologické praxi v Ostravě. Pracuje jako psycholog, psychoterapeut, supervizor a soudní znalec. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Komplexní psychoterapeutický výcvik získal v daseinsanalytické psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 1999 je zapojen do výcviku v transformační systemické psychoterapii podle V. Satirové, nejprve jako účastník výcviků, později se stal členem lektorského týmu MOVISA, a aktivně se podílel na vzdělávání účastníků výcviku. Absolvoval ucelený supervizní výcvik.

Přednáška 16:45 - 18:00

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Český rozhlas Ostrava, Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: