Josef Kotásek: Sexistická reklama a tzv. genderové stereotypy v reklamě - kyvadlem sem, kyvadlem tam?

Začátek: 6.3.2019 18:55
Konec: 6.3.2019 19:20
Kapacita: 250
Počet účastníků: 250
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 29
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události

Druhým přednášejícím druhého přednáškového bloku bude doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. z Katedry obchodního práva PrF MU. Ve své přednášce se bude věnovat otázce sexu a genderu v reklamě.

Upozornění: Je nutné zúčastnit se celého druhého bloku přednášek, přednášky totiž na sebe bezprostředně navazují. Přednáškový blok začíná v 19:05. Aulu pro účastníky otevřeme v 18:55. Přiďte raději o těchto 10 minut dříve.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.