JUDr. Petr Vojtek: Právo na náhradu škody

Začátek: 6.3.2020 18:30
Konec: 6.3.2020 19:30
Kapacita: 200
Počet účastníků: 23
Omezení fronty: 50
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Magistrát města Ostravy

O co se jedná

Obrázek k události

Způsobili jste jinému újmu (škodu), nebo naopak újmu způsobil někdo Vám? Jaké jsou obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit újmu (škodu)?

Pokud se chcete dovědět více, pak neváhejte přijít na přednášku soudce Nejvyššího soudu Petra Vojtka, předního odborníka na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy.

Mimo jiné se dozvíte, jaká je role Nejvyššího soudu v občanskoprávních sporech. Zorientujete se v základních otázkách náhrady škody a nemajetkové újmy, v typech odpovědnosti za újmu (obecná, z provozu dopravních prostředků, z provozní činnosti, za újmu způsobenou zvířetem, medicínské spory a další), a také v tom, jaké jsou oprávněné nároky poškozených (majetková škoda a nemajetková újmy, druhy nároků, např. skutečná škoda, ušlý zisk, ztráta na výdělku, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při poškození zdraví, náhrady pozůstalým při usmrcení osoby blízké). Dojde také na příklady ze soudní praxe a diskuzi.

JUDr. Petr Vojtek (*1967)

předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky, člen velkého a evidenčního senátu tohoto soudu.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989 nastoupil jako justiční čekatel k Okresnímu soudu v Táboře, kde začal v roce 1991 pracovat jako soudce na trestním úseku. V letech 1995-1997 byl soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ve věcech občanskoprávních, od roku 1998 je soudcem Nejvyššího soudu.

Dlouhodobě se specializuje na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy, vedle rozhodovací činnosti se věnuje i výuce, přednáší a školí zejména v rámci Justiční akademie, Justiční akademie Slovenské republiky, České advokátní komory a některých dalších subjektů. Je externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako člen redakční rady se podílí na podobě časopisu Soudní rozhledy, přispívá do časopisů Právní rozhledy a Soudce. Spoluzaložil Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu a od roku 2001 je stálým zpracovatelem rozhodnutí dovolacího soudu do tohoto sborníku. Publikuje především v oblasti náhrady škody, medicínského práva a pojištění odpovědnosti za škodu. Byl oceněn prestižní cenou sv. Yva – Právník roku 2014 pro obor občanské právo. Je držitelem bronzové medaile Antonína rytíře Randy udělené mu v roce 2018 Jednotou českých právníků.

Přednáška 18:30 – 19:30

Moderátor: Mgr. et Mgr.Lucie Klementová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: