JUDr. Jaromír Jirsa: Právo na spravedlivý proces

Začátek: 6.3.2020 16:45
Konec: 6.3.2020 18:00
Kapacita: 200
Počet účastníků: 40
Omezení fronty: 50
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 5.3.2020 23:59
Místo konání: Magistrát města Ostravy

O co se jedná

Obrázek k události

Nenechte si ujít přednášku ústavního soudce Jaromíra Jirsy na téma Právo na spravedlivý proces. V přednášce se, mimo jiné, dozvíte informace o fungování českého justičního sytému, o zvláštní roli Ústavního soudu, o pravidlech fér procesu a zákonitostech soudního řízení.

Právo na spravedlivý proces je základním pilířem u každého demokratického státu. Jedná se o právo, které občanům garantuje nezávislou a nestrannou soudní moc.

Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svých práv u nestranného soudu. Právo na spravedlivý proces patří mezi základní lidská práva a jeho porušení je tak postižitelné nejenom na zákonné úrovni, ale i prostřednictvím ochrany ústavněprávní. Právo na spravedlivý soudní proces představuje možnost pro každého jedince využít všech právních institutů a záruk, které mu právní řád nabízí a garantuje.

JUDr. Jaromír Jirsa (*1966)
soudce ústavního soudu

absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8, mezi jeho agendu patřily mj. restituční, rodinné, bytové spory, a v neposlední řadě spory o náhradu škody na zdraví. Od května 1999 byl civilním soudcem, a zároveň místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Od srpna 2007 byl předsedou Městského soudu v Praze pověřen funkcí místopředsedy na pracovišti Slezská. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou tohoto soudu.

Dlouhodobě se věnuje zejména civilnímu procesnímu právu, a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces; v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou. Z oblasti hmotného práva se věnoval v minulosti klasické civilní agendě, to znamená vlastnickým, nájemním sporům, pracovněprávním sporům, soudil i rodinněprávní spory a věci péče soudu o nezletilé. U Obvodního soudu pro Prahu 1, který se vyznačuje jednou z nejtěžších civilních agend z celé republiky, se zaměřoval na spory o náhradu škody proti státu a náhradu škody na zdraví. Má zkušenosti také s rozhodováním sporů na ochranu průmyslových práv, sporů z nekalé soutěže a sporů na ochranu dobrého jména právnických osob u jediného výlučně příslušného soudu pro tuto agendu pro celou republiku.

V letech 2002-2008 byl prezidentem Soudcovské unie.

Zejména v oboru procesního civilního práva se dlouhodobě zabývá lektorskou, přednáškovou, pedagogickou a publikační činností – především pro Justiční akademii, Českou advokátní komoru, Exekutorskou komoru ČR, Jednotu českých právníků, Soudcovskou unii, Unii podnikových právníků a další subjekty. Systematicky se věnuje vzdělávání vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce – jako lektor, pedagog a autor řady odborných textů (učebnic). Od září 2014 působí na katedře práva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva.

V roce 2010 mu byla udělena Jednotou českých právníků bronzová medaile Antonína Randy za přednáškovou a publikační činnost v oboru civilního procesního práva. V letech 2007–2012 jsem byl členem akreditační pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory při Právnické fakultě UK.

Je členem redakční rady časopisu Soudce a právnického portálu Právní prostor, pro který pravidelně přispívá. Pravidelně publikuje zejména v časopisech Soudce, Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Zpravodaj Jednoty českých právníků,

Dne 7. října 2015 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

 

Přednáška: 16:45 – 18:00

Úvodní slovo:  Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava

Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Moderátor: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

 

Zdroj foto: „Ústavní soud, Vladimír Novotný“

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: