Zdeněk Bořil: Restorativní justice, aneb terapeutická náprava pachatelů násilných trestných činů

Začátek: 6.3.2019 18:30
Konec: 6.3.2019 18:55
Kapacita: 250
Počet účastníků: 226
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události
Třetím přednášejícím večerního bloku bude Bc. Zdeněk Bořil, který pracuje jako psychoterapeut s odsouzenými pachateli násilných trestných činů již 10 let. Je zároveň koordinátorem spolupráce s Probační a mediační službou v rámci projektu "Křehká šance" a lektorem programu Victim Impact Training zaměřeného na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči oběti.
 
Přednáška je zaměřena na představení psychoterapeutického programu pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování. Cílem a smyslem tohoto programu je ochrana společnosti formou snižování rizika recidivy páchání násilných trestných činů.
 
Pouhé umístění pachatele do vězení většinou nemá ty účinky, které bychom od toho očekávali. Jak s vězni zacházet tak, aby se zařadili zpět do běžného života?
 
Upozornění: Je nutné zúčastnit se celého druhého bloku přednášek, přednášky totiž na sebe bezprostředně navazují. Přednáškový blok začíná v 19:05. Aulu pro účastníky otevřeme v 18:55. Přiďte raději o těchto 10 minut dříve.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.