Eliška Wagnerová: Současný stav právního státu u nás

Začátek: 6.3.2019 15:50
Konec: 6.3.2019 16:15
Kapacita: 250
Počet účastníků: 250
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 14
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události

A konečně třetím přednášejícím prvního bloku není nikdo jiný než Eliška Wagnerová, emeritní předsedkyně Nejvyššího soudu, místopředsedkyně Ústavního soudu a až do října minulého roku senátorka Senátu Parlamentu České republiky. V úvodu si přiblížíme doktrinální koncept právního státu v jeho jednotlivých vývojových fázích. Poté budeme sledovat, jak se vymezený koncept realizoval ve dvou a půl desetiletích existence českého státu v chování politických a právně-politických institucí. Připomeneme zásadní kauzy - lapsy, které defektně poznamenaly vývoj právního státu. Podrobněji probereme politickou současnost a porovnáme ji s nároky plynoucími ze současného konceptu právního státu a zhodnotíme stav právní státnosti u nás.

Upozornění: Je nutné zúčastnit se celého prvního bloku přednášek, přednášky totiž na sebe bezprostředně navazují. Přednáškový blok začíná v 16:00. Aulu pro účastníky otevřeme v 15:50. Přiďte raději o těchto 10 minut dříve.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.