Simulované hlavní líčení

Začátek: 6.3.2020 18:00
Konec: 6.3.2020 22:00
Kapacita: 120
Počet účastníků: 120
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 30
Konec rezervace: 4.3.2020 23:59
Místo konání: Okresní soud v Ostravě

O co se jedná

Obrázek k události

Okresní soud v Ostravě si společně s Krajským soudem v Ostravě pro návštěvníky připravily simulované hlavní líčení (trestní řízení) s komentářem a s následnou diskuzí, za účasti profesionálů – soudců, státních zástupců, advokátů, justiční stráže, Probační a mediační služby, Policie ČR.

Obžalovaná A.B. je obžalovaná ze zvlášť závažného zločinu zabití podle § 141 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měla dopustit tím, že pod vlivem požitého alkoholu, při vědomí předchozího napadení dne 10.6.2010 a bezprostředně předcházejícího útoku poškozeného na ni a jejího otce D.C., přibližně po 20 minutách útoku poškozeného v rozrušení z předchozího chování poškozeného i strachu z dalšího napadání a v situačním kontextu zloby a nevraživosti vůči poškozenému, podnícené odbrzďujícím vlivem požitého alkoholu, poškozeného J.H., v úmyslu usmrtit jej, napadla rukou ozbrojenou kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 17,8 cm a širokou 3,38 cm, a v době, kdy klečel na podlaze nad jejím otcem D.C. mu zasadila nejméně střední intenzitou síly celkem 8 po sobě bezprostředně jdoucích bodných ran, z toho 7 do oblasti zad a jednu na levou stranu krku, s bodnými kanály o délkách od 5 do 12 cm, z nichž dva pronikly do levé pohrudniční dutiny a jeden o délce 12 cm pronikl kůží, podkožím, svalovinou zad, hrudní stěnou pod 5. žebrem při páteřní čáře vlevo a způsobil poranění pohrudnice, naříznutí horního laloku levé plíce a hrudní srdečnice s následným krvácením do dutiny hrudní, v důsledku čehož poškozený na místě zemřel.

Úvodní slovo před zahájením: Mgr. Igor Krajdl

Úvodní slovo: Mgr. Jiří Hajduk, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Programem provází: Mgr. Igor. Krajdl, soudce, místopředseda Krajského soudu Ostrava

Organizátoři akce: Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba – středisko Ostrava, Vězeňská služba, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Na simulované soudní představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na soudní jednání. Děkujeme

Důležité upozornění !!!!
Současně důrazně uporozňujeme, že všichni účastníci simulovaného soudního jednání budou při vstupu na soud justiční stráží, z důvodu bezpečnostních opatření soudu, podrobeni prohlídce skrz bezpečnostní rám. V žádném případě si sebou neberte jakékoliv zbraně, nože, nůžky či jakékoliv jiné nebezpečné předměty, neboť v opačném případě nebudete vpuštěni do budovy soudu !!!!

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program: