Prohlídka Právnické fakulty MU s prof. Vojáčkem

Začátek: 6.3.2019 18:30
Konec: 6.3.2019 19:30
Kapacita: 25
Počet účastníků: 25
Omezení fronty: 5
Počet lidí ve frontě: 5
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Učebna č. 038 na PrF MU

O co se jedná

Obrázek k události

Co všechno víte o Právnické fakultě MU? Resp. zeptali jste se někdy sami sebe, co o ní nevíte? Pokud ano, pak je zde přesně pro vás prohlídka právnické fakulty s povídáním o její historii a důležitých momentech. Historií fakulty vás neprovede nikdo jiný než prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., sám vedoucí Katedry dějin státu a práva této fakulty. Prohlídka začne pomyslným pohledem do minulosti fakulty – na její založení, stavbu nové budovy, osudy, které ji potkaly za nacistické okupace, na důsledky Února 1948, zrušení fakulty v roce 1950 a její obnovení v roce 1969.

Sraz účastníků bude v seminární místnosti č. 038, kde pan profesor pronese úvod svého historického líčení o fakultě, pročež následně se s účastníky vydá do nejzajímavějších prostor fakulty, kde bude pokračovat ve výkladu a zodpovídání dotazů účastníků.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.