Filip Melzer: Odpovědnost dítěte za chyby svých rodičů?

Začátek: 6.3.2019 15:25
Konec: 6.3.2019 15:50
Kapacita: 250
Počet účastníků: 250
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 2
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události

Druhým přednášejícím prvního přednáškového bloku bude doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. z Katedry občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého. Určitě jste již slyšeli o situacích, kdy rodiče své dítě posílali do školy prostředky hromadné dopravy, ale nedávali jim peníze na to, aby si mohli kupovat jízdenky. Exekuce na pokuty za jízdu načerno pak dopadaly na děti a ne na jejich rodiče. Nyní se v Praze začala řešit obdobná situace s bydlením. Nezletilé děti bydlely se svými rodiči, kteří ovšem neplatili nájemné. Po dětech pak ale začalo být vymáháno bezdůvodné obohacení za to, že spolu se svými rodiči byt používaly bez přiměřené protihodnoty. Ve své přednášce se pan docent zaměří právě na otázku bezdůvodného obohacení a na to, do jaké míry dítě odpovídá za své rodiče a jejich jednání. Jak se na tyto situace dívá platné právo? Jak je řešit?

Upozornění: Je nutné zúčastnit se celého prvního bloku přednášek, přednášky totiž na sebe bezprostředně navazují. Přednáškový blok začíná v 16:00. Aulu pro účastníky otevřeme v 15:50. Přiďte raději o těchto 10 minut dříve.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.