František Korbel: Jak se dělají a prosazují zákony

Začátek: 6.3.2019 18:05
Konec: 6.3.2019 18:30
Kapacita: 250
Počet účastníků: 223
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události

Druhý přednáškový blok začne svou přednáškou dlouholetý náměstek několika ministrů spravedlnosti, dnes advokát a partner AK HAVEL & PARTNERS Mgr. František Korbel, Ph.D., který je od roku 2006 členem Legislativní rady vlády a legislativu vyučuje na katedře správního práva a správní vědy PrF UK v Praze. Řeč bude pochopitelně o zákonech, resp. o zákulisí, politice a legislativní kuchyni. Platí slavný Bismarckův výrok, že „Se zákony je to podobné jako s párky; je lepší, když nevidíme, jak se dělají.“?

Upozornění: Je nutné zúčastnit se celého druhého bloku přednášek, přednášky totiž na sebe bezprostředně navazují. Přednáškový blok začíná v 19:05. Aulu pro účastníky otevřeme v 18:55. Přiďte raději o těchto 10 minut dříve.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.