Lubomír Činka: Soudní budovy první republiky v Čechách

Typ: Online - Přednáška
Místo konání: Online

O co se jedná

Obrázek k události

JUDr. Lubomír Činka je brněnský advokát, sběratel pohlednic soudních budov a fotograf. V souvislosti s přípravou oslav 100 let České a Slovenské advokacie,
která se konala ve dnech 20. až 22.9.2018 v Luhačovicích, zpracoval referátu na téma „Vybrané soudní budovy v prvorepublikovém Československu“.

Tomuto tématu se poté intenzivně věnoval i v rámci projektu „100 let architektury a stavitelství Nové
republiky“, nad kterým převzal dne 7.9.2016, tehdejší předseda vlády, pan Bohuslav Sobotka, záštitu.

Tato přednáška se věnuje soudním budovám, které byly postaveny v průběhu první republiky v Čechách. Přednáška zahrnuje ukázku dobových snímků předmětných budov z pohlednic, stejně tak současných fotografií, jejichž autorem je právě doktor Činka.

V rámci čeho se to koná

Letošní ročník Noci práva se bohužel nemohl konat standardně. Dostali jsme ale tolik e-mailů a zpráv s dotazy, jestli Noc práva alespoň v nějaké podobě zorganizujeme, že jsme neodolali a program pro vás alespoň ve zredukované podobě připravili online - ve formě videí. Kromě přednášek nemohl chybět ani každoroční kulturní prvek. Jsme moc rádi, že i letos můžeme být s vámi.

Tato událost už bohužel skončila