Tomáš Sobek: Může mít liberál vlastní názor?

Začátek: 6.3.2019 15:00
Konec: 6.3.2019 15:25
Kapacita: 250
Počet účastníků: 226
Omezení fronty: 30
Počet lidí ve frontě: 0
Konec rezervace: 4.3.2019 23:10
Místo konání: Aula Právnické fakulty MU

O co se jedná

Obrázek k události

Prvním přednášejícím prvního přednáškového bloku bude doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. z Katedry právní teorie Právnické fakulty MU. Téma jeho přednášky je: "Může mít liberál vlastní názor?" Téma je inspirováno výrokem amerického spisovatele Roberta Frosta: "A liberal is a man too broadminded to take his own side in a quarrel."

Upozornění: Je nutné zúčastnit se celého prvního bloku přednášek, přednášky totiž na sebe bezprostředně navazují. Přednáškový blok začíná v 16:00. Aulu pro účastníky otevřeme v 15:50. Přiďte raději o těchto 10 minut dříve.

V rámci čeho se to koná

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.