logo

Akce v Ostravě

Kdy?

6. března 2020

Co to je?

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. V Ostravě jsme si pro vás připravili následující program:

Kde?

v Ostravě

Zapojené instituce

Česká advokátní komora

Probační a mediační služba

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Okresní soud v Ostravě

Krajský soud v Ostravě

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava

Městská policie Ostrava

Vazební věznice Ostrava

Okresní státní zastupitelství v Ostravě

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Program

Na některé události je zapotřebí provést registraci. Nečekejte, nebo bude pozdě.

Okresní soud v Ostravě

Vazební věznice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Národní divadlo moravskoslezské - Divadlo "12"

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky

Klub Heligonka

Magistrát města Ostravy

POZOR ZMĚNA - Klub Atlantik - původně Český rozhlas Ostrava

AHOL - Vyšší odborná škola

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
18:00
22:00
Obrázek k události Simulované hlavní líčení

Okresní soud v Ostravě si společně s Krajským soudem v Ostravě pro návštěvníky připravily simulované hlavní líčení (trestní řízení) s komentářem a s následnou diskuzí, za účasti profesionálů – soudců, státních zástupců, advokátů, justiční stráže, Probační a mediační služby, Policie ČR.

Obžalovaná A.B. je obžalovaná ze zvlášť závažného zločinu zabití podle § 141 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měla dopustit tím, že pod vlivem požitého alkoholu, při vědomí předchozího napadení dne 10.6.2010 a bezprostředně předcházejícího útoku poškozeného na ni a jejího otce D.C., přibližně po 20 minutách útoku poškozeného v rozrušení z předchozího chování poškozeného i strachu z dalšího napadání a v situačním kontextu zloby a nevraživosti vůči poškozenému, podnícené odbrzďujícím vlivem požitého alkoholu, poškozeného J.H., v úmyslu usmrtit jej, napadla rukou ozbrojenou kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 17,8 cm a širokou 3,38 cm, a v době, kdy klečel na podlaze nad jejím otcem D.C. mu zasadila nejméně střední intenzitou síly celkem 8 po sobě bezprostředně jdoucích bodných ran, z toho 7 do oblasti zad a jednu na levou stranu krku, s bodnými kanály o délkách od 5 do 12 cm, z nichž dva pronikly do levé pohrudniční dutiny a jeden o délce 12 cm pronikl kůží, podkožím, svalovinou zad, hrudní stěnou pod 5. žebrem při páteřní čáře vlevo a způsobil poranění pohrudnice, naříznutí horního laloku levé plíce a hrudní srdečnice s následným krvácením do dutiny hrudní, v důsledku čehož poškozený na místě zemřel.

Úvodní slovo před zahájením: Mgr. Igor Krajdl

Úvodní slovo: Mgr. Jiří Hajduk, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Programem provází: Mgr. Igor. Krajdl, soudce, místopředseda Krajského soudu Ostrava

Organizátoři akce: Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba – středisko Ostrava, Vězeňská služba, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Na simulované soudní představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na soudní jednání. Děkujeme

Důležité upozornění !!!!Současně důrazně uporozňujeme, že všichni účastníci simulovaného soudního jednání budou při vstupu na soud justiční stráží, z důvodu bezpečnostních opatření soudu, podrobeni prohlídce skrz bezpečnostní rám. V žádném případě si sebou neberte jakékoliv zbraně, nože, nůžky či jakékoliv jiné nebezpečné předměty, neboť v opačném případě nebudete vpuštěni do budovy soudu !!!!

18:30
21:45
Obrázek k události Divadelní hra Teror

Divadelní představení s přímou účastí diváků a s následnou panelovou diskuzí s odborníky z oblasti práva, psychologie a letectví.

Dvouhodinové drama ze soudní síně, kde se diváci stávají porotou a na závěr hlasují, zda má být obžalovaný odsouzen či osvobozen. Obžalovaným je Lars Koch, major Luftwaffe, který neuposlechl rozkazu a sestřelil unesené letadlo, se kterým měl terorista v úmyslu narazit do mnichovského stadionu, kde v tom okamžiku sedělo 70.000 diváků. Diváci v roli porotců musí rozhodnout, zda je možné omluvit smrt 164 nevinných cestujících letadla záchranou podstatně většího množství diváků na stadionu. Jak vyřešit morální dilema, když jsou v sázce životy lidí? A může si jej vůbec někdo dovolit svobodně rozhodnout? Je přípustné obětovat plné letadlo lidí, když víte, že tím zachráníte 70 000 životů? Divák se stává součástí představení, stává se „soudcem".

Úvodní slovo: Mgr. Petr Kausta, předseda správní rady Nadačního fondu Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení představení:

Mgr. Petr Kausta (moderátor, Nadační fond Paragraf)

Mgr. Martin Kaňok (trestní soudce Krajského soudu v Ostravě)

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (soudní znalkyně a policejní psycholog)

Ing. Lubomír Vavroš (pilot a současně bývalý pilot bojového letounu)

JUDr. Radim Miketa (advokát, Česká advokátní komora)

Mgr, Karel Javorský (státní zástupce Oktresního státního zastupitelství v Ostravě)

Začátek představení: 18:30 hod.

Místo konání: Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava

Organizátor akce: Národní divadlo Moravskoslezské - Divadlo "12"

Vstupné: nutná rezervace, kapacita sálu 60 osob, divadelní představení 95 minut, panelová diskuze 100 minut

19:00
22:10
Obrázek k události Promítání filmu 12 rozhněvaných mužů

Film: 12 rozhněvaných mužů (režie Sidney Lumet) Drama, USA, 1957, s Jiřím Voskovcem

Filmové představení s následnou panelovou diskuzí s odborníky z oblasti práva.

Děj snímku se odehrává v jedné místnosti, kde má 12 soudních porotců jednomyslně rozhodnout, zda je chlapec vinen či nevinen z vraždy svého otce. Scénář filmu však neklade důraz na to, zda je obžalovaný opravdu vinen, ale zabývá se obhajobou lidského názoru a přesvědčení. Ačkoliv se na počátku jednání soudní poroty zdá, že případ je zcela jasný a obviněný je opravdu vinen, opačný názor jednoho z porotců vede k opakovaným hlasováním porotců o vině či nevině obviněného chlapce. 

Úvodní slovo:

Erik W. Black, Cultural Attaché, US Embassy Prague

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D., koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení filmového představení:

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D. (moderátor, Nadační fond Paragraf)

plk. JUDr. Luboš Valerián, PhD. (vedoucí odboru obecné kriminality, KŘ PČR Ostrava)

JUDr. Šárka Skalská (trestní soudkyně, Krajského soudu v Ostravě)

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D. (advokát, Česká advokátní komora)

Mgr. Jiřina Navrátilová (státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě) 

Partneři akce: Velvyslanectví USA, Americké centrum Ostrava, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Začátek představení 19:00 hod.

Místo konání: Kino Vesmír, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Zahradní 1741/17, 702 00 Ostrava,

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, vstupenky, kapacita sálu 500 osob, film 96 minut, panelová diskuze 100 minut

Na filmové představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na představení. Děkujeme

17:00
19:40
Obrázek k události Promítání dokumentárního filmu Tváří v tvář démonům

Dokumentární film: Facing the Demons (Tváří v tvář démonům)

Filmové představení s následnou panelovou diskuzí s odborníky k problematice restorativní justice.

Vražda, která se stala osudové noci roku 1994, otevřela studnu nevyřešené bolesti, viny, hněvu, zmatku a frustrace. Jak se brzy ukázalo, zavražděný mladík nebyl jedinou obětí zločinu. Srdceryvný příběh staví do popředí další postavy – matku a otce zavražděného, jeho přátele a spolupracovníky na straně jedné a dva ze čtyř odsouzených na straně druhé. A uprostřed toho všeho vrchní seržant Policie Nového Jižního Walesu Terry O´Connell – muž odhodlaný toto setkání uskutečnit. Vzájemná konfrontace dává všem osobám zasaženým touto traumatickou událostí příležitost poprvé si vyslechnout druhou stranu. Rozhovor tváří v tvář dává šanci popustit uzdu nahromaděným emocím, najít odpovědi na nevyjasněné otázky, a snad i způsob, jak pokračovat v životech nesmazatelně zasažených strašlivým a nesmyslným zločinem.“

Úvodní slovo:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Veronika Kopečková, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení filmového představení:

Mgr. Petr Hýl (moderátor, Probační a mediační služba, psychoterapeut)

Mgr. Jitka Měřínská (probační úředník, Probační a mediační služba)

JUDr. Petr Vítek (státní zástupce, Okresní státní zastupitelství ve Frýdku Místku)

JUDr. Roman Vicherek, PhD. (trestní soudce, Krajský soud v Ostravě)

PhDr. Ludmila Mrkvicová (psycholog, soudní znalec)

por. Mgr. Olga Bogdanová  (komisařka, 2. oddělení obecné kriminality MŘ Ostrava PČR)

Partner akce: Moravskoslezský kraj, Probační a mediační služba

Začátek přestavení: 17:00

Místo konání: zasedací sál Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 28. října 117702 18 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita sálu 110 osob, film 60 minut, panelová diskuze 100 minut

Na filmové představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na představení. Děkujeme

17:00
17:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

17:30
18:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

18:00
18:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

18:30
19:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

19:00
19:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

19:30
20:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

20:00
20:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

20:30
21:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

21:00
21:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

21:30
22:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

22:00
22:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

16:45
18:00
Obrázek k události JUDr. Jaromír Jirsa: Právo na spravedlivý proces

Nenechte si ujít přednášku ústavního soudce Jaromíra Jirsy na téma Právo na spravedlivý proces. V přednášce se, mimo jiné, dozvíte informace o fungování českého justičního sytému, o zvláštní roli Ústavního soudu, o pravidlech fér procesu a zákonitostech soudního řízení.

Právo na spravedlivý proces je základním pilířem u každého demokratického státu. Jedná se o právo, které občanům garantuje nezávislou a nestrannou soudní moc.

Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svých práv u nestranného soudu. Právo na spravedlivý proces patří mezi základní lidská práva a jeho porušení je tak postižitelné nejenom na zákonné úrovni, ale i prostřednictvím ochrany ústavněprávní. Právo na spravedlivý soudní proces představuje možnost pro každého jedince využít všech právních institutů a záruk, které mu právní řád nabízí a garantuje.

JUDr. Jaromír Jirsa (*1966)soudce ústavního soudu

absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8, mezi jeho agendu patřily mj. restituční, rodinné, bytové spory, a v neposlední řadě spory o náhradu škody na zdraví. Od května 1999 byl civilním soudcem, a zároveň místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Od srpna 2007 byl předsedou Městského soudu v Praze pověřen funkcí místopředsedy na pracovišti Slezská. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou tohoto soudu.

Dlouhodobě se věnuje zejména civilnímu procesnímu právu, a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces; v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou. Z oblasti hmotného práva se věnoval v minulosti klasické civilní agendě, to znamená vlastnickým, nájemním sporům, pracovněprávním sporům, soudil i rodinněprávní spory a věci péče soudu o nezletilé. U Obvodního soudu pro Prahu 1, který se vyznačuje jednou z nejtěžších civilních agend z celé republiky, se zaměřoval na spory o náhradu škody proti státu a náhradu škody na zdraví. Má zkušenosti také s rozhodováním sporů na ochranu průmyslových práv, sporů z nekalé soutěže a sporů na ochranu dobrého jména právnických osob u jediného výlučně příslušného soudu pro tuto agendu pro celou republiku.

V letech 2002-2008 byl prezidentem Soudcovské unie.

Zejména v oboru procesního civilního práva se dlouhodobě zabývá lektorskou, přednáškovou, pedagogickou a publikační činností – především pro Justiční akademii, Českou advokátní komoru, Exekutorskou komoru ČR, Jednotu českých právníků, Soudcovskou unii, Unii podnikových právníků a další subjekty. Systematicky se věnuje vzdělávání vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce – jako lektor, pedagog a autor řady odborných textů (učebnic). Od září 2014 působí na katedře práva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva.

V roce 2010 mu byla udělena Jednotou českých právníků bronzová medaile Antonína Randy za přednáškovou a publikační činnost v oboru civilního procesního práva. V letech 2007–2012 jsem byl členem akreditační pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory při Právnické fakultě UK.

Je členem redakční rady časopisu Soudce a právnického portálu Právní prostor, pro který pravidelně přispívá. Pravidelně publikuje zejména v časopisech Soudce, Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Zpravodaj Jednoty českých právníků,

Dne 7. října 2015 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

 

Přednáška: 16:45 – 18:00

Úvodní slovo:  Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava

Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Moderátor: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

 

Zdroj foto: „Ústavní soud, Vladimír Novotný“

18:30
19:30
Obrázek k události JUDr. Petr Vojtek: Právo na náhradu škody

Způsobili jste jinému újmu (škodu), nebo naopak újmu způsobil někdo Vám? Jaké jsou obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit újmu (škodu)?

Pokud se chcete dovědět více, pak neváhejte přijít na přednášku soudce Nejvyššího soudu Petra Vojtka, předního odborníka na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy.

Mimo jiné se dozvíte, jaká je role Nejvyššího soudu v občanskoprávních sporech. Zorientujete se v základních otázkách náhrady škody a nemajetkové újmy, v typech odpovědnosti za újmu (obecná, z provozu dopravních prostředků, z provozní činnosti, za újmu způsobenou zvířetem, medicínské spory a další), a také v tom, jaké jsou oprávněné nároky poškozených (majetková škoda a nemajetková újmy, druhy nároků, např. skutečná škoda, ušlý zisk, ztráta na výdělku, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při poškození zdraví, náhrady pozůstalým při usmrcení osoby blízké). Dojde také na příklady ze soudní praxe a diskuzi.

JUDr. Petr Vojtek (*1967)

předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky, člen velkého a evidenčního senátu tohoto soudu.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989 nastoupil jako justiční čekatel k Okresnímu soudu v Táboře, kde začal v roce 1991 pracovat jako soudce na trestním úseku. V letech 1995-1997 byl soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ve věcech občanskoprávních, od roku 1998 je soudcem Nejvyššího soudu.

Dlouhodobě se specializuje na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy, vedle rozhodovací činnosti se věnuje i výuce, přednáší a školí zejména v rámci Justiční akademie, Justiční akademie Slovenské republiky, České advokátní komory a některých dalších subjektů. Je externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako člen redakční rady se podílí na podobě časopisu Soudní rozhledy, přispívá do časopisů Právní rozhledy a Soudce. Spoluzaložil Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu a od roku 2001 je stálým zpracovatelem rozhodnutí dovolacího soudu do tohoto sborníku. Publikuje především v oblasti náhrady škody, medicínského práva a pojištění odpovědnosti za škodu. Byl oceněn prestižní cenou sv. Yva – Právník roku 2014 pro obor občanské právo. Je držitelem bronzové medaile Antonína rytíře Randy udělené mu v roce 2018 Jednotou českých právníků.

Přednáška 18:30 – 19:30

Moderátor: Mgr. et Mgr.Lucie Klementová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

20:00
21:00
Obrázek k události POZOR - ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY - JUDr. Vladimír Jirousek: Postavení a úloha České advokátní komory, význam nezávislosti advokacie, právo na právní pomoc,
UPOZORNĚNÍ - ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY JUDR. VLADIMÍRA JIROUSKA
 
Vážení účastníci festivalu Noc práva v Ostravě,
 
s politováním Vám musíme sdělit, že s ohledem na zdravotní indispozici předsedy České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska jsme nuceni zrušit jeho přednášku dne 6.3.2020 od 20:00 do 21:00, která se měla konat na Magistrátu města Ostravy. Bohužel se již nepodařilo pro krátký časový úsek zajistit náhradu.
 
Ostatní přednášky, které jsou plánovány na Magistrátu města Ostravy zůstávají v platnosti a budou se konat.
 
Věříme, že pochopíte důvody zrušení přednášky JUDr. Jirouska a těšíme se, že případně využijte ještě jiných možností účasti na festivalu.
 
Do dnešní půlnoci je možnost se registrovat na www.nocprava.cz.

Renomovaný advokát a předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek bude ve svém vystoupení hovořit o postavení a úloze České advokátní komory, o významu nezávislosti advokacie a v neposlední řadě i o právu každého na právní pomoc advokáta.

 

JUDr. Vladimír Jirousekadvokát, předseda České advokátní komory

 

Přednáška: 20:00 – 21:00

Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Moderátor: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

 

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

15:15
16:30
Obrázek k události Ing. Michaela Michnová: Právo na důstojné a bezpečné stáří

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.Posluchači přednášky se dozvědí ucelené informace o práci městské policie vztahující se k seniorům, jakožto zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Zmíněny budou nejen preventivní aktivity pro tuto generaci, ale také souhrn informací o problematikách, které nejvíce „trápí“ seniorskou veřejnost z pohledu MPO. 

Část – Ostrava Dokumenty vztahující se k seniorům. Práce MPO se seniorskou veřejností. Část – Činnost MPO Z historie MPO. Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko. Projekty a besedy pro seniory. Část – Data MPO Statistická data MPO. Bezpečnost seniorů z pohledu strážníků.

Městská policie Ostrava zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku od roku 1992. Cílené preventivní aktivity započala MPO zajišťovat v roce 1996. V současné době stále rozšiřuje portfolio preventivních aktivit na základě zákona o obecní policii a také strategických dokumentů města. Osoby starší 60 let náleží mezi skupinu obyvatel, pro které je třeba zabezpečit úkoly v rámci sociální a situační prevence a zajistit aktivity k předcházení viktimnosti.

Posluchači se dozvědí o připravovaných a realizovaných aktivitách a projektech nejen pro osamělé seniory, ale i pro ty, kteří se scházejí v klubech a domovech seniorů. Řeč bude taktéž o instalaci zařízení pomáhající v případě zdravotních komplikací nebo hrozícího nebezpečí (Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko). Zazní zde informace o dalších způsobech zvyšování pocitu bezpečí u seniorů za pomoci navazujících bezplatných služeb. Zde stojí za zmínku značení kompenzačních pomůcek a jízdních prostředků syntetickou DNA, předávání preventivních materiálů a informací v rámci osvětových kampaní, nebo posilování hlídek v místech, kde je větší pohyb seniorů. V rámci přednášky budou také zmíněna aktuální bezpečnostní témata a statistiky ve spojitosti se seniory.

Registrovat na přednášku se můžete zde:https://www.nocprava.cz/program/detail-66/

Přednáška 15:15 - 16:30

Ing. Michaela Michnovskávedoucí úseku prevence a propagace Městská policie Ostrava

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

17:00
18:00
PhDr. Petr Štěpaník: Právo rodiny na štěstí

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Přednáška erudovaného psychologa a soudního znalce Petra Štěpaníka, která se bude zabývat podobami rodiny v současné době. Přednášející se nevyhne tématům porozvodového uspořádání péče o děti, včetně střídavé péče. Pozornost bude věnovat taktéž rodinám vychovávající děti v náhradní rodinné péči. Mezi všemi tématy bude kladen důraz na prolínání rodinného práva s právem rodin na štěstí, s limity vměšování se státu do rodin, očima psychologa.  Přednáška zahrnuje nejen teoretický výklad, ale bude zde také prostor pro diskuzi.

PhDr. Petr Štěpaník 

pracuje v Soukromé psychologické praxi v Ostravě. Pracuje jako psycholog, psychoterapeut, supervizor a soudní znalec. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Komplexní psychoterapeutický výcvik získal v daseinsanalytické psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 1999 je zapojen do výcviku v transformační systemické psychoterapii podle V. Satirové, nejprve jako účastník výcviků, později se stal členem lektorského týmu MOVISA, a aktivně se podílel na vzdělávání účastníků výcviku. Absolvoval ucelený supervizní výcvik.

Přednáška 16:45 - 18:00

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

18:30
19:30
Obrázek k události MUDr. Martin Paciorek, MBA: Právo na bezplatnou zdravotní péči a udržitelnost financování a kvality zdravotní péče

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.Zdraví obyvatel je strategickým aktivem každého státu a péče o něj je v České republice pro občany, řečí zákona, bezplatná. Bezplatnost zdravotní péče je v našich podmínkách chápána apriorně jako něco samozřejmého. A to i při dnešním disruptivním vývoji nových léčebných postupů, způsobů léčby a moderních léčiv napříč všemi obory medicíny Prezentace se bude především zabývat právem ne bezplatnou zdravotní péči v právním řádu České republiky a analýzou pojmu bezplatnost z ekonomického hlediska. Na tomto základě pak bude bezplatnost zasazena do širší úvahy o udržitelnosti dostupnosti, financování a kvality zdravotní péče v České republice.

MUDr. Martin Paciorek, MBAprimář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní Nemocnice Ostrava

Specializuje se na rekonstrukční plastickou chirurgii, chirurgii ruky, rekonstrukční mikrochirurgii v oblasti hlavy a krku, používá princip osseointegrace k retenci silikonových obličejových epitéz v anaplastologii. Jeho snahou je zavést pokročilé digitální technologie do plastické chirurgie (virtuální plánování, virtuální modelování, 3D skenování a 3D tisk). Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. MBA získal v oboru Management ve zdravotnictví v Academy of Health Care Management. Je členem České lékařské společnosti JEP, České společnosti plastické chirurgie a IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie).

Přednáška: 18:30 - 19:30

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

20:00
21:00
Obrázek k události prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.: Má mít eutanazie místo v našem kulturním prostředí?

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Moderní medicína přinesla v posledních desítkách let mnoho dobrého. V některých případech však také dosud nevídané formy dlouhého odcházení z tohoto světa nebo bolestivého přežívání obtížně slučitelného s důstojným životem. To nastoluje nová společenská i medicínská dilemata včetně debaty o případné legalizaci eutanazie, která se v posledních přibližně 20 letech v přibývajícím počtu zemí znovu otevírá. Rovněž v České republice zřejmě nazrál čas ke kultivované a informované diskusi na téma eutanazie jak v odborné, tak v laické veřejnosti.

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., 66 letpřednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

Autor a spoluautor řady odborných článků, přednášek a pořadatel několika monografií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Mj. je spoluautorem publikace Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva, která vyšla v r. 2018 v druhém doplněném vydání v Akademii věd ČR. Je rovněž spoluautorem Doporučení představenstva ČLK k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli z r. 2010. Je po řadu let vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), v současnosti je rovněž členem Pain Management Committee Světové federace anesteziologických společností (WFSA) za Evropu. Je členem několika vědeckých rad v České republice a nositelem řady odborných ocenění.

Ve volném čase se věnuje cestování, zejména do horských oblastí celého světa. Navštívil přes 50 zemí a je jedním z nemnoha Čechů, kteří stanuli na všech světadílech. Z cest pořizuje fotografie, je mj. autorem 20 fotografických kalendářů a několika fotografických výstav. Má za sebou řadu cestovatelských přednášek.

Přednáška 20:00 - 21:00

Úvodní slovo: Mgr. Marie Dolinková

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

21:30
22:30
Obrázek k události Mgr. Veronika Staňková: Právo na důstojné umírání v domácím prostředí

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Zajímá vás, co je to paliativní péče, koho se týká, jak a kým je poskytována? S psychoterapeutkou Veronikou Staňkovou si na přednášce budete povídat o právech a potřebách pacienta v paliativní péči a rovněž o důležitých okamžicích při doprovázení blízkého člověka poslední etapou jeho života.

Dozvíte se, co může být pro člověka s život limitujícím onemocněním důležité, kam se obrátit pro pomoc a jaké služby využít.

Mgr. Veronika Staňkovápsychoterapeutka a poradce pro pozůstalé

V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2014. Zpočátku jako sociální pracovnice, později také jako psychoterapeutka a poradce pro pozůstalé.

Věnuje se přednáškové činnosti a osvětě laické veřejnosti v oblasti paliativní péče.

Přednáška 21:30 – 22:30

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

18:30
19:30
Obrázek k události Ondřej Vaněk: Právo na ochranu před kyberkriminalitou

V široké škále přednášek festivalu Noc práva si rozhodně nenechte ujít poučnou přednášku policisty Ondřeje Vaňka z odbor analytiky a kybernetické kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Dnešní doba a společnost je protkána informačními a komunikačními technologiemi více než kdykoliv dříve a tento jev bude zcela zřejmě nadále narůstat.Tyto moderní technologie nám výrazně ulehčují věci každodenního osobního i pracovního života. Ruku v ruce s jejich užíváním a s tím spojenou důvěrou v ně klesá naše obezřetnost.Kybernetická kriminalita roste spolu s moderními technologiemi a ukrajuje si stále větší podíl z celkové kriminality.

Na přednášce budete mít možnost se seznámit s tímto fenoménem a s informacemi jakým způsobem s ním bojuje Policie ČR a jak se můžete bránit vy sami.

Mjr. Mgr. Ondřej Vaněk

odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV KŘ PČR MSK

Přednáška 18:30 - 19:30

Moderátor: Ing. Bc. David Nespěšný, MBA, ředitel školy, AHOL – Vyšší odborná škola

Partneři akce: AHOL – Vyšší odborná škola, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Místo konání: Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 96 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

Okresní soud v Ostravě

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
18:00
22:00
Obrázek k události Simulované hlavní líčení

Okresní soud v Ostravě si společně s Krajským soudem v Ostravě pro návštěvníky připravily simulované hlavní líčení (trestní řízení) s komentářem a s následnou diskuzí, za účasti profesionálů – soudců, státních zástupců, advokátů, justiční stráže, Probační a mediační služby, Policie ČR.

Obžalovaná A.B. je obžalovaná ze zvlášť závažného zločinu zabití podle § 141 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se měla dopustit tím, že pod vlivem požitého alkoholu, při vědomí předchozího napadení dne 10.6.2010 a bezprostředně předcházejícího útoku poškozeného na ni a jejího otce D.C., přibližně po 20 minutách útoku poškozeného v rozrušení z předchozího chování poškozeného i strachu z dalšího napadání a v situačním kontextu zloby a nevraživosti vůči poškozenému, podnícené odbrzďujícím vlivem požitého alkoholu, poškozeného J.H., v úmyslu usmrtit jej, napadla rukou ozbrojenou kuchyňským nožem s čepelí dlouhou 17,8 cm a širokou 3,38 cm, a v době, kdy klečel na podlaze nad jejím otcem D.C. mu zasadila nejméně střední intenzitou síly celkem 8 po sobě bezprostředně jdoucích bodných ran, z toho 7 do oblasti zad a jednu na levou stranu krku, s bodnými kanály o délkách od 5 do 12 cm, z nichž dva pronikly do levé pohrudniční dutiny a jeden o délce 12 cm pronikl kůží, podkožím, svalovinou zad, hrudní stěnou pod 5. žebrem při páteřní čáře vlevo a způsobil poranění pohrudnice, naříznutí horního laloku levé plíce a hrudní srdečnice s následným krvácením do dutiny hrudní, v důsledku čehož poškozený na místě zemřel.

Úvodní slovo před zahájením: Mgr. Igor Krajdl

Úvodní slovo: Mgr. Jiří Hajduk, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Programem provází: Mgr. Igor. Krajdl, soudce, místopředseda Krajského soudu Ostrava

Organizátoři akce: Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba – středisko Ostrava, Vězeňská služba, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Na simulované soudní představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na soudní jednání. Děkujeme

Důležité upozornění !!!!Současně důrazně uporozňujeme, že všichni účastníci simulovaného soudního jednání budou při vstupu na soud justiční stráží, z důvodu bezpečnostních opatření soudu, podrobeni prohlídce skrz bezpečnostní rám. V žádném případě si sebou neberte jakékoliv zbraně, nože, nůžky či jakékoliv jiné nebezpečné předměty, neboť v opačném případě nebudete vpuštěni do budovy soudu !!!!

Vazební věznice Ostrava

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.

Fakultní nemocnice Ostrava

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.

Národní divadlo moravskoslezské - Divadlo "12"

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
18:30
21:45
Obrázek k události Divadelní hra Teror

Divadelní představení s přímou účastí diváků a s následnou panelovou diskuzí s odborníky z oblasti práva, psychologie a letectví.

Dvouhodinové drama ze soudní síně, kde se diváci stávají porotou a na závěr hlasují, zda má být obžalovaný odsouzen či osvobozen. Obžalovaným je Lars Koch, major Luftwaffe, který neuposlechl rozkazu a sestřelil unesené letadlo, se kterým měl terorista v úmyslu narazit do mnichovského stadionu, kde v tom okamžiku sedělo 70.000 diváků. Diváci v roli porotců musí rozhodnout, zda je možné omluvit smrt 164 nevinných cestujících letadla záchranou podstatně většího množství diváků na stadionu. Jak vyřešit morální dilema, když jsou v sázce životy lidí? A může si jej vůbec někdo dovolit svobodně rozhodnout? Je přípustné obětovat plné letadlo lidí, když víte, že tím zachráníte 70 000 životů? Divák se stává součástí představení, stává se „soudcem".

Úvodní slovo: Mgr. Petr Kausta, předseda správní rady Nadačního fondu Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení představení:

Mgr. Petr Kausta (moderátor, Nadační fond Paragraf)

Mgr. Martin Kaňok (trestní soudce Krajského soudu v Ostravě)

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (soudní znalkyně a policejní psycholog)

Ing. Lubomír Vavroš (pilot a současně bývalý pilot bojového letounu)

JUDr. Radim Miketa (advokát, Česká advokátní komora)

Mgr, Karel Javorský (státní zástupce Oktresního státního zastupitelství v Ostravě)

Začátek představení: 18:30 hod.

Místo konání: Čs. legií 148/14, Ostrava – Moravská Ostrava

Organizátor akce: Národní divadlo Moravskoslezské - Divadlo "12"

Vstupné: nutná rezervace, kapacita sálu 60 osob, divadelní představení 95 minut, panelová diskuze 100 minut

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
19:00
22:10
Obrázek k události Promítání filmu 12 rozhněvaných mužů

Film: 12 rozhněvaných mužů (režie Sidney Lumet) Drama, USA, 1957, s Jiřím Voskovcem

Filmové představení s následnou panelovou diskuzí s odborníky z oblasti práva.

Děj snímku se odehrává v jedné místnosti, kde má 12 soudních porotců jednomyslně rozhodnout, zda je chlapec vinen či nevinen z vraždy svého otce. Scénář filmu však neklade důraz na to, zda je obžalovaný opravdu vinen, ale zabývá se obhajobou lidského názoru a přesvědčení. Ačkoliv se na počátku jednání soudní poroty zdá, že případ je zcela jasný a obviněný je opravdu vinen, opačný názor jednoho z porotců vede k opakovaným hlasováním porotců o vině či nevině obviněného chlapce. 

Úvodní slovo:

Erik W. Black, Cultural Attaché, US Embassy Prague

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D., koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení filmového představení:

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D. (moderátor, Nadační fond Paragraf)

plk. JUDr. Luboš Valerián, PhD. (vedoucí odboru obecné kriminality, KŘ PČR Ostrava)

JUDr. Šárka Skalská (trestní soudkyně, Krajského soudu v Ostravě)

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D. (advokát, Česká advokátní komora)

Mgr. Jiřina Navrátilová (státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě) 

Partneři akce: Velvyslanectví USA, Americké centrum Ostrava, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Krajský soud v Ostravě, Okresní soud v Ostravě, Krajské státní zastupitelství v Ostravě, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Česká advokátní komora, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Začátek představení 19:00 hod.

Místo konání: Kino Vesmír, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Zahradní 1741/17, 702 00 Ostrava,

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, vstupenky, kapacita sálu 500 osob, film 96 minut, panelová diskuze 100 minut

Na filmové představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na představení. Děkujeme

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
17:00
19:40
Obrázek k události Promítání dokumentárního filmu Tváří v tvář démonům

Dokumentární film: Facing the Demons (Tváří v tvář démonům)

Filmové představení s následnou panelovou diskuzí s odborníky k problematice restorativní justice.

Vražda, která se stala osudové noci roku 1994, otevřela studnu nevyřešené bolesti, viny, hněvu, zmatku a frustrace. Jak se brzy ukázalo, zavražděný mladík nebyl jedinou obětí zločinu. Srdceryvný příběh staví do popředí další postavy – matku a otce zavražděného, jeho přátele a spolupracovníky na straně jedné a dva ze čtyř odsouzených na straně druhé. A uprostřed toho všeho vrchní seržant Policie Nového Jižního Walesu Terry O´Connell – muž odhodlaný toto setkání uskutečnit. Vzájemná konfrontace dává všem osobám zasaženým touto traumatickou událostí příležitost poprvé si vyslechnout druhou stranu. Rozhovor tváří v tvář dává šanci popustit uzdu nahromaděným emocím, najít odpovědi na nevyjasněné otázky, a snad i způsob, jak pokračovat v životech nesmazatelně zasažených strašlivým a nesmyslným zločinem.“

Úvodní slovo:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Mgr. Veronika Kopečková, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Panelová diskuze s hosty po skončení filmového představení:

Mgr. Petr Hýl (moderátor, Probační a mediační služba, psychoterapeut)

Mgr. Jitka Měřínská (probační úředník, Probační a mediační služba)

JUDr. Petr Vítek (státní zástupce, Okresní státní zastupitelství ve Frýdku Místku)

JUDr. Roman Vicherek, PhD. (trestní soudce, Krajský soud v Ostravě)

PhDr. Ludmila Mrkvicová (psycholog, soudní znalec)

por. Mgr. Olga Bogdanová  (komisařka, 2. oddělení obecné kriminality MŘ Ostrava PČR)

Partner akce: Moravskoslezský kraj, Probační a mediační služba

Začátek přestavení: 17:00

Místo konání: zasedací sál Krajský úřad – Moravskoslezský kraj 28. října 117702 18 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita sálu 110 osob, film 60 minut, panelová diskuze 100 minut

Na filmové představení se prosím dostavte alespoň 30 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na představení. Děkujeme

Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
17:00
17:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

17:30
18:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

18:00
18:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

18:30
19:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

19:00
19:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

19:30
20:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

20:00
20:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

20:30
21:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

21:00
21:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

21:30
22:00
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

22:00
22:30
Obrázek k události Prohlídka výstavy CRASH!

Výstava CRASH! podává zábavnou, hravou a zážitkovou formou téma bezpečnosti na silnici i chodnících. Zaujmout by měla jak dětské návštěvníky, tak zkušené řidiče. V expozici jsou připraveny simulace různých situací pro chodce, cyklisty, motorkáře a řidiče aut. Příchozí se postupně ocitnou v nejrůznějších dopravních situacích, které jsou doprovázeny zvukovými i obrazovými záznamy a příběhem, jehož se návštěvník stane součástí.

Součástí výstavy je vyobrazení nehod, např. autonehody mladých lidí vracejících se z diskotéky. Jistě zaujme i vrak havarovaného auta či ukázka nemocničního pokoje na ARO, kde lékaři zachraňují životy a zdraví mnohých účastníků dopravních nehod. Poučný a varující je i pokoj, který je upravený pro vozíčkáře a obsahuje pomůcky pro tělesně postižené. Vše návštěvníci zažijí na vlastní kůži a získají tak unikátní vjem z prostředí dopravní nehody z pozice chodec, cyklista, řidič.

Součástí prohlídky bude i úkázka vozového parku Odboru služby dopravní policie, vozového parku Speciální pořádkové jednotky a dále výstava výzbroje a výstroje Speciální pořádkové jednotky.

Úvodní slovo: Mgr. Nikola Mudrová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Partner akce: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob/prohlídka, délka prohlídky 30 minut

Magistrát města Ostravy

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
16:45
18:00
Obrázek k události JUDr. Jaromír Jirsa: Právo na spravedlivý proces

Nenechte si ujít přednášku ústavního soudce Jaromíra Jirsy na téma Právo na spravedlivý proces. V přednášce se, mimo jiné, dozvíte informace o fungování českého justičního sytému, o zvláštní roli Ústavního soudu, o pravidlech fér procesu a zákonitostech soudního řízení.

Právo na spravedlivý proces je základním pilířem u každého demokratického státu. Jedná se o právo, které občanům garantuje nezávislou a nestrannou soudní moc.

Podstatou tohoto práva je možnost domáhat se svých práv u nestranného soudu. Právo na spravedlivý proces patří mezi základní lidská práva a jeho porušení je tak postižitelné nejenom na zákonné úrovni, ale i prostřednictvím ochrany ústavněprávní. Právo na spravedlivý soudní proces představuje možnost pro každého jedince využít všech právních institutů a záruk, které mu právní řád nabízí a garantuje.

JUDr. Jaromír Jirsa (*1966)soudce ústavního soudu

absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8, mezi jeho agendu patřily mj. restituční, rodinné, bytové spory, a v neposlední řadě spory o náhradu škody na zdraví. Od května 1999 byl civilním soudcem, a zároveň místopředsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Od srpna 2007 byl předsedou Městského soudu v Praze pověřen funkcí místopředsedy na pracovišti Slezská. V roce 2009 byl jmenován místopředsedou tohoto soudu.

Dlouhodobě se věnuje zejména civilnímu procesnímu právu, a proto je trvalým členem expertních komisí při Ministerstvu spravedlnosti pro civilní proces; v roce 2010 byl jmenován jejím předsedou. Z oblasti hmotného práva se věnoval v minulosti klasické civilní agendě, to znamená vlastnickým, nájemním sporům, pracovněprávním sporům, soudil i rodinněprávní spory a věci péče soudu o nezletilé. U Obvodního soudu pro Prahu 1, který se vyznačuje jednou z nejtěžších civilních agend z celé republiky, se zaměřoval na spory o náhradu škody proti státu a náhradu škody na zdraví. Má zkušenosti také s rozhodováním sporů na ochranu průmyslových práv, sporů z nekalé soutěže a sporů na ochranu dobrého jména právnických osob u jediného výlučně příslušného soudu pro tuto agendu pro celou republiku.

V letech 2002-2008 byl prezidentem Soudcovské unie.

Zejména v oboru procesního civilního práva se dlouhodobě zabývá lektorskou, přednáškovou, pedagogickou a publikační činností – především pro Justiční akademii, Českou advokátní komoru, Exekutorskou komoru ČR, Jednotu českých právníků, Soudcovskou unii, Unii podnikových právníků a další subjekty. Systematicky se věnuje vzdělávání vyšších soudních úředníků, justičních čekatelů a asistentů soudce – jako lektor, pedagog a autor řady odborných textů (učebnic). Od září 2014 působí na katedře práva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva.

V roce 2010 mu byla udělena Jednotou českých právníků bronzová medaile Antonína Randy za přednáškovou a publikační činnost v oboru civilního procesního práva. V letech 2007–2012 jsem byl členem akreditační pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory při Právnické fakultě UK.

Je členem redakční rady časopisu Soudce a právnického portálu Právní prostor, pro který pravidelně přispívá. Pravidelně publikuje zejména v časopisech Soudce, Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Zpravodaj Jednoty českých právníků,

Dne 7. října 2015 ho prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

 

Přednáška: 16:45 – 18:00

Úvodní slovo:  Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava

Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Moderátor: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

 

Zdroj foto: „Ústavní soud, Vladimír Novotný“

18:30
19:30
Obrázek k události JUDr. Petr Vojtek: Právo na náhradu škody

Způsobili jste jinému újmu (škodu), nebo naopak újmu způsobil někdo Vám? Jaké jsou obecné předpoklady vzniku povinnosti hradit újmu (škodu)?

Pokud se chcete dovědět více, pak neváhejte přijít na přednášku soudce Nejvyššího soudu Petra Vojtka, předního odborníka na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy.

Mimo jiné se dozvíte, jaká je role Nejvyššího soudu v občanskoprávních sporech. Zorientujete se v základních otázkách náhrady škody a nemajetkové újmy, v typech odpovědnosti za újmu (obecná, z provozu dopravních prostředků, z provozní činnosti, za újmu způsobenou zvířetem, medicínské spory a další), a také v tom, jaké jsou oprávněné nároky poškozených (majetková škoda a nemajetková újmy, druhy nároků, např. skutečná škoda, ušlý zisk, ztráta na výdělku, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění při poškození zdraví, náhrady pozůstalým při usmrcení osoby blízké). Dojde také na příklady ze soudní praxe a diskuzi.

JUDr. Petr Vojtek (*1967)

předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky, člen velkého a evidenčního senátu tohoto soudu.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989 nastoupil jako justiční čekatel k Okresnímu soudu v Táboře, kde začal v roce 1991 pracovat jako soudce na trestním úseku. V letech 1995-1997 byl soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ve věcech občanskoprávních, od roku 1998 je soudcem Nejvyššího soudu.

Dlouhodobě se specializuje na problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy, vedle rozhodovací činnosti se věnuje i výuce, přednáší a školí zejména v rámci Justiční akademie, Justiční akademie Slovenské republiky, České advokátní komory a některých dalších subjektů. Je externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jako člen redakční rady se podílí na podobě časopisu Soudní rozhledy, přispívá do časopisů Právní rozhledy a Soudce. Spoluzaložil Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu a od roku 2001 je stálým zpracovatelem rozhodnutí dovolacího soudu do tohoto sborníku. Publikuje především v oblasti náhrady škody, medicínského práva a pojištění odpovědnosti za škodu. Byl oceněn prestižní cenou sv. Yva – Právník roku 2014 pro obor občanské právo. Je držitelem bronzové medaile Antonína rytíře Randy udělené mu v roce 2018 Jednotou českých právníků.

Přednáška 18:30 – 19:30

Moderátor: Mgr. et Mgr.Lucie Klementová, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

20:00
21:00
Obrázek k události POZOR - ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY - JUDr. Vladimír Jirousek: Postavení a úloha České advokátní komory, význam nezávislosti advokacie, právo na právní pomoc,
UPOZORNĚNÍ - ZRUŠENÍ PŘEDNÁŠKY JUDR. VLADIMÍRA JIROUSKA
 
Vážení účastníci festivalu Noc práva v Ostravě,
 
s politováním Vám musíme sdělit, že s ohledem na zdravotní indispozici předsedy České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska jsme nuceni zrušit jeho přednášku dne 6.3.2020 od 20:00 do 21:00, která se měla konat na Magistrátu města Ostravy. Bohužel se již nepodařilo pro krátký časový úsek zajistit náhradu.
 
Ostatní přednášky, které jsou plánovány na Magistrátu města Ostravy zůstávají v platnosti a budou se konat.
 
Věříme, že pochopíte důvody zrušení přednášky JUDr. Jirouska a těšíme se, že případně využijte ještě jiných možností účasti na festivalu.
 
Do dnešní půlnoci je možnost se registrovat na www.nocprava.cz.

Renomovaný advokát a předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek bude ve svém vystoupení hovořit o postavení a úloze České advokátní komory, o významu nezávislosti advokacie a v neposlední řadě i o právu každého na právní pomoc advokáta.

 

JUDr. Vladimír Jirousekadvokát, předseda České advokátní komory

 

Přednáška: 20:00 – 21:00

Úvodní slovo: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Moderátor: Mgr. et Mgr. Lucie Klementová, Nadační fond Paragraf

Místo konání: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Organizátor akce: statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 200 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

 

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

POZOR ZMĚNA - Klub Atlantik - původně Český rozhlas Ostrava

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
15:15
16:30
Obrázek k události Ing. Michaela Michnová: Právo na důstojné a bezpečné stáří

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.Posluchači přednášky se dozvědí ucelené informace o práci městské policie vztahující se k seniorům, jakožto zvlášť zranitelným obětem trestných činů. Zmíněny budou nejen preventivní aktivity pro tuto generaci, ale také souhrn informací o problematikách, které nejvíce „trápí“ seniorskou veřejnost z pohledu MPO. 

Část – Ostrava Dokumenty vztahující se k seniorům. Práce MPO se seniorskou veřejností. Část – Činnost MPO Z historie MPO. Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko. Projekty a besedy pro seniory. Část – Data MPO Statistická data MPO. Bezpečnost seniorů z pohledu strážníků.

Městská policie Ostrava zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku od roku 1992. Cílené preventivní aktivity započala MPO zajišťovat v roce 1996. V současné době stále rozšiřuje portfolio preventivních aktivit na základě zákona o obecní policii a také strategických dokumentů města. Osoby starší 60 let náleží mezi skupinu obyvatel, pro které je třeba zabezpečit úkoly v rámci sociální a situační prevence a zajistit aktivity k předcházení viktimnosti.

Posluchači se dozvědí o připravovaných a realizovaných aktivitách a projektech nejen pro osamělé seniory, ale i pro ty, kteří se scházejí v klubech a domovech seniorů. Řeč bude taktéž o instalaci zařízení pomáhající v případě zdravotních komplikací nebo hrozícího nebezpečí (Senior linka, bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko). Zazní zde informace o dalších způsobech zvyšování pocitu bezpečí u seniorů za pomoci navazujících bezplatných služeb. Zde stojí za zmínku značení kompenzačních pomůcek a jízdních prostředků syntetickou DNA, předávání preventivních materiálů a informací v rámci osvětových kampaní, nebo posilování hlídek v místech, kde je větší pohyb seniorů. V rámci přednášky budou také zmíněna aktuální bezpečnostní témata a statistiky ve spojitosti se seniory.

Registrovat na přednášku se můžete zde:https://www.nocprava.cz/program/detail-66/

Přednáška 15:15 - 16:30

Ing. Michaela Michnovskávedoucí úseku prevence a propagace Městská policie Ostrava

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

17:00
18:00
PhDr. Petr Štěpaník: Právo rodiny na štěstí

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Přednáška erudovaného psychologa a soudního znalce Petra Štěpaníka, která se bude zabývat podobami rodiny v současné době. Přednášející se nevyhne tématům porozvodového uspořádání péče o děti, včetně střídavé péče. Pozornost bude věnovat taktéž rodinám vychovávající děti v náhradní rodinné péči. Mezi všemi tématy bude kladen důraz na prolínání rodinného práva s právem rodin na štěstí, s limity vměšování se státu do rodin, očima psychologa.  Přednáška zahrnuje nejen teoretický výklad, ale bude zde také prostor pro diskuzi.

PhDr. Petr Štěpaník 

pracuje v Soukromé psychologické praxi v Ostravě. Pracuje jako psycholog, psychoterapeut, supervizor a soudní znalec. Absolvoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Komplexní psychoterapeutický výcvik získal v daseinsanalytické psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od roku 1999 je zapojen do výcviku v transformační systemické psychoterapii podle V. Satirové, nejprve jako účastník výcviků, později se stal členem lektorského týmu MOVISA, a aktivně se podílel na vzdělávání účastníků výcviku. Absolvoval ucelený supervizní výcvik.

Přednáška 16:45 - 18:00

Úvodní slovo: MUDr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

18:30
19:30
Obrázek k události MUDr. Martin Paciorek, MBA: Právo na bezplatnou zdravotní péči a udržitelnost financování a kvality zdravotní péče

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.Zdraví obyvatel je strategickým aktivem každého státu a péče o něj je v České republice pro občany, řečí zákona, bezplatná. Bezplatnost zdravotní péče je v našich podmínkách chápána apriorně jako něco samozřejmého. A to i při dnešním disruptivním vývoji nových léčebných postupů, způsobů léčby a moderních léčiv napříč všemi obory medicíny Prezentace se bude především zabývat právem ne bezplatnou zdravotní péči v právním řádu České republiky a analýzou pojmu bezplatnost z ekonomického hlediska. Na tomto základě pak bude bezplatnost zasazena do širší úvahy o udržitelnosti dostupnosti, financování a kvality zdravotní péče v České republice.

MUDr. Martin Paciorek, MBAprimář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní Nemocnice Ostrava

Specializuje se na rekonstrukční plastickou chirurgii, chirurgii ruky, rekonstrukční mikrochirurgii v oblasti hlavy a krku, používá princip osseointegrace k retenci silikonových obličejových epitéz v anaplastologii. Jeho snahou je zavést pokročilé digitální technologie do plastické chirurgie (virtuální plánování, virtuální modelování, 3D skenování a 3D tisk). Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. MBA získal v oboru Management ve zdravotnictví v Academy of Health Care Management. Je členem České lékařské společnosti JEP, České společnosti plastické chirurgie a IPRAS (Mezinárodní společnost plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie).

Přednáška: 18:30 - 19:30

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

20:00
21:00
Obrázek k události prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.: Má mít eutanazie místo v našem kulturním prostředí?

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Moderní medicína přinesla v posledních desítkách let mnoho dobrého. V některých případech však také dosud nevídané formy dlouhého odcházení z tohoto světa nebo bolestivého přežívání obtížně slučitelného s důstojným životem. To nastoluje nová společenská i medicínská dilemata včetně debaty o případné legalizaci eutanazie, která se v posledních přibližně 20 letech v přibývajícím počtu zemí znovu otevírá. Rovněž v České republice zřejmě nazrál čas ke kultivované a informované diskusi na téma eutanazie jak v odborné, tak v laické veřejnosti.

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., 66 letpřednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Ostrava

Autor a spoluautor řady odborných článků, přednášek a pořadatel několika monografií z oblasti intenzivní medicíny a léčby bolesti. Mj. je spoluautorem publikace Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva, která vyšla v r. 2018 v druhém doplněném vydání v Akademii věd ČR. Je rovněž spoluautorem Doporučení představenstva ČLK k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli z r. 2010. Je po řadu let vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), v současnosti je rovněž členem Pain Management Committee Světové federace anesteziologických společností (WFSA) za Evropu. Je členem několika vědeckých rad v České republice a nositelem řady odborných ocenění.

Ve volném čase se věnuje cestování, zejména do horských oblastí celého světa. Navštívil přes 50 zemí a je jedním z nemnoha Čechů, kteří stanuli na všech světadílech. Z cest pořizuje fotografie, je mj. autorem 20 fotografických kalendářů a několika fotografických výstav. Má za sebou řadu cestovatelských přednášek.

Přednáška 20:00 - 21:00

Úvodní slovo: Mgr. Marie Dolinková

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

21:30
22:30
Obrázek k události Mgr. Veronika Staňková: Právo na důstojné umírání v domácím prostředí

POZOR ZMĚNA !!!Z technických důvodů je je přednáška (všechny přednášky) přemístěna ze sálu Českého rozhlasu do Klubu Atlantik na adrese Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava. Od Českého rozhlasu je Klub Atlantik vzdálen asi 250 metrů. Za změnu se všem omlouváme.

Zajímá vás, co je to paliativní péče, koho se týká, jak a kým je poskytována? S psychoterapeutkou Veronikou Staňkovou si na přednášce budete povídat o právech a potřebách pacienta v paliativní péči a rovněž o důležitých okamžicích při doprovázení blízkého člověka poslední etapou jeho života.

Dozvíte se, co může být pro člověka s život limitujícím onemocněním důležité, kam se obrátit pro pomoc a jaké služby využít.

Mgr. Veronika Staňkovápsychoterapeutka a poradce pro pozůstalé

V Mobilním hospici Ondrášek pracuje od roku 2014. Zpočátku jako sociální pracovnice, později také jako psychoterapeutka a poradce pro pozůstalé.

Věnuje se přednáškové činnosti a osvětě laické veřejnosti v oblasti paliativní péče.

Přednáška 21:30 – 22:30

Mgr. Marie Dolinková: moderátor, koordinátor projektů, Nadační fond Paragraf

Organizátor akce: Český rozhlas Ostrava

Místo konání: Klub Atlantik, Čs. legií 7, 702 00 Moravská Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 110 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme

AHOL - Vyšší odborná škola

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
18:30
19:30
Obrázek k události Ondřej Vaněk: Právo na ochranu před kyberkriminalitou

V široké škále přednášek festivalu Noc práva si rozhodně nenechte ujít poučnou přednášku policisty Ondřeje Vaňka z odbor analytiky a kybernetické kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Dnešní doba a společnost je protkána informačními a komunikačními technologiemi více než kdykoliv dříve a tento jev bude zcela zřejmě nadále narůstat.Tyto moderní technologie nám výrazně ulehčují věci každodenního osobního i pracovního života. Ruku v ruce s jejich užíváním a s tím spojenou důvěrou v ně klesá naše obezřetnost.Kybernetická kriminalita roste spolu s moderními technologiemi a ukrajuje si stále větší podíl z celkové kriminality.

Na přednášce budete mít možnost se seznámit s tímto fenoménem a s informacemi jakým způsobem s ním bojuje Policie ČR a jak se můžete bránit vy sami.

Mjr. Mgr. Ondřej Vaněk

odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV KŘ PČR MSK

Přednáška 18:30 - 19:30

Moderátor: Ing. Bc. David Nespěšný, MBA, ředitel školy, AHOL – Vyšší odborná škola

Partneři akce: AHOL – Vyšší odborná škola, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Místo konání: Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava

Vstupné: zdarma, nutná rezervace, kapacita 96 osob, délka jedné přednášky 60 minut.

Na přednášku se prosím dostavte alespoň 20 minut předem za účelem registrace vstupu přihlášených na přednášku. Děkujeme