logo

Nultý ročník

Kdy?

5. března 2019

Co to je?

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Vše se bude točit kolem práva, ale jen pro právníky to určitě nebude. Popularizujeme právo pro veřejnost, vytváříme příležitost pro setkání právnické obce.

Kde?

v Brně

Zapojené instituce

Právnická fakulta MU

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Program

Na některé události je zapotřebí provést registraci. Nečekejte, nebo bude pozdě.

Hlavní program PrF MU

Vedlejší program PrF MU

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
16:30
17:45
Obrázek k události Divadelní představení Milada

Fakultní divadelní společnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity uvede hru Milada - polodokument o procesu s Miladou Horákovou.

Případ Milady Horákové, zahrnující i její osobní příběh, i ten o procesu, ve kterém byla odsouzena, je jedním z nejsilnějších momentů naší (nejen) právní historie. Zároveň je jedním z nejsilnějších narativů naší právní kultury a má mnohem větší potenciál než pouze informovat o naší minulosti.

Každá úvaha o vyprávění o právu na divadle se tak dříve nebo později dostane právě sem. Její příběh má totiž už sám o sobě rozměry antické tragédie a Milada Horáková jako jeho ústřední postava je dramatickou hrdinkou se vším všudy. Snaha o dramatizaci jejího soudního procesu by tak měla být hračka.

Známost všech těchto událostí však s sebou nese nebezpečí toho, že jejich divadelní zpracování dá vzniknout jen klišé o boji proti totalitě, právní kýč bez skutečného obsahu a poselství.

Právě proto, že síle a důležitosti tohoto příběhu bezvýjimečně věříme a jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou na sebe jeho vyprávěním bereme, chtěli jsme od samého počátku od naší inscenace víc. Chtěli jsem nabídnout intepretaci bez zabarvení kýčem.

Hra o Miladě je příběhem o nás všech, kteří si příběh Milady Horákové neseme nutně jakou součást naší kulturní a obzvlášť právní identity, zkušenost, kterou nesmíme nikdy zamlčet ani zapomenout, abychom nelhali o tom, kdo jsme.

O Fakultní divadelní společnosti

Když vznikal v r. 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nový studentský spolek Fakultní akademický klub, nazývaný většinou poněkud nešťastně znějící zkratkou FAK, jeho zakladatelé přišli s nápadem vytvořit divadelní společnost. Navazovali tak na mnohé debaty ohledně rozkvětu teoreticko-právního směru Law and Literature na zdejší fakultě i úvahy nad alternativními přístupy k výuce práva i vzdělávání laické veřejnosti v právní oblasti. Na podzim téhož roku se tedy objevila výzva k první schůzce, na níž se následně sešla malá skupinka lidí, z nichž někteří se tam ocitli dokonce i (šťastným) omylem. V souladu s jednou ze základních idejí Law and Literature, tedy kultivace práva a právníků pomocí umění, jsme se dohodli, že se budeme dramaturgicky soustředit na divadlo o právu, především(ale nejen) pro právníky. Základ tohoto souboru zůstává dodnes a stejně tak je platné ono dramaturgické směřování.

Je bezpodmínečně nutná registrace na událost. Počet míst je omezen.

20:00
21:30
Obrázek k události Divadelní představení Návštěva staré dámy

Hra Návštěva staré dámy od švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta je především hrou o lidské povaze a jejích temnějších stránkách, ale z velké části i o právu, protože její ústřední otázkou je, zda lze koupit spravedlnost. Původní dramatický text vznikl v padesátých letech, ale ani dnes neztrácí nic ze své aktuálnosti, možná spíše naopak. V českém prostředí je tato hra známá především díky televizní adaptaci Michala Zelenky, v jejíž hlavní roli se objevila Jiřina Bohdalová, my jsme se však v souladu s naším dramaturgickým směřováním rozhodli akcentovat právě její právní, resp. samosprávní rovinu. Tato inscenace byla první, kterou Fakultní divadelní společnost vytvořila, a vznikala záměrně právě pro prostor naší auly.

O Fakultní divadelní společnosti

Když vznikal v r. 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nový studentský spolek Fakultní akademický klub, nazývaný většinou poněkud nešťastně znějící zkratkou FAK, jeho zakladatelé přišli s nápadem vytvořit divadelní společnost. Navazovali tak na mnohé debaty ohledně rozkvětu teoreticko-právního směru Law and Literature na zdejší fakultě i úvahy nad alternativními přístupy k výuce práva i vzdělávání laické veřejnosti v právní oblasti. Na podzim téhož roku se tedy objevila výzva k první schůzce, na níž se následně sešla malá skupinka lidí, z nichž někteří se tam ocitli dokonce i (šťastným) omylem. V souladu s jednou ze základních idejí Law and Literature, tedy kultivace práva a právníků pomocí umění, jsme se dohodli, že se budeme dramaturgicky soustředit na divadlo o právu, především (ale nejen) pro právníky. Základ tohoto souboru zůstává dodnes a stejně tak je platné ono dramaturgické směřování.

Je bezpodmínečně nutná registrace na událost. Počet míst je omezen.

22:00
23:45
Obrázek k události Promítání filmu Ex offo (1998) v kině Scala

Zlatým hřebem a posledním bodem programu je bezplatné promítání filmu Ex offo (drama, 1998, 57 min) následované diskuzí o profesně-etických otázkách, které film nadnáší a prezentuje. Promítání bude probíhat v kině Scala (Moravské nám. 127/3, 602 00 Brno) kousek od budovy Nejvyššího správního soudu. Diskuzí po skončení filmu vás neprovede nikdo jiný než Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát a člen správní rady Pro bono aliance, který se profesní etikou právníků a advokátů dlouhodobě zabývá a vyučuje ji.

Informace o filmu z ČSFD:

Scenárista Jan Drbohlav nabízí zajímavý pohled na známý soudní proces se státním tajemníkem úřadu říšského protektora Karlem Hermanem Frankem. S pomocí autentických zápisků dr. Reslera před námi ožije drama muže, který byl ex offo, neboli z moci úřední, v roce 1946 jmenován obhájcem "kata českého národa". JUDr. Resler patřil před 2. světovou válkou mezi nejlepší české advokáty a navíc byl schopen vést soudní proces v češtině i němčině. Přestože si Resler naprosto jasně uvědomoval, jak katastrofální následky bude mít proces pro jeho doposud renomovanou právnickou praxi, obhajobu ex offo přijal. A nejen to. K. H. Frank byl obžalován z deseti různých zločinů a dr. Resler, známý svou právnickou precizností, důsledností a smyslem pro spravedlnost, dokázal některá, spíše zjitřenými emocemi než skutečnostmi diktovaná, obvinění vyvrátit. Hlavní body obžaloby naprosto stačily na rozsudek trestu smrti, ale zbývající obvinění byla nepodložená, a proto byla zásluhou dr. Reslera stažena z obžaloby. Právník si za tuto svoji obdivuhodnou objektivnost při soudním procesu, který probíhal v neobyčejně bouřlivé atmosféře, vysloužil všeobecnou nenávist. Málokdo dokázal ocenit, že se dr. Resler jako objektivní právník dokázal oprostit i od osobních pocitů a snažil se celou obhajobu předem ztraceného procesu vést fair play. Z právních porad si dr. Resler psal detailní deník (i přímo před očima K. H. Franka). Svou precizností a přístupem k věci si získal i K. H. Franka, který zpočátku jakéhokoliv obhájce odmítal, protože byl přesvědčen o své nevině a nadřazenosti. Deník dr. Reslera se před lety objevil na jedné zajímavé bibliofilské výstavě, kam jej zapůjčila dcera dr. Reslera. Po dohodě s ní oba mladí tvůrci (Jan Drbohlav a Jaromír Polišenský) deníkové záznamy zdramatizovali a natočili. Do role obhájce obsadil režisér Jaromír Polišenský Viktora Preisse. V roli jeho ženy uvidíte Janu Preissovou.

Hlavní program PrF MU

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
16:30
17:45
Obrázek k události Divadelní představení Milada

Fakultní divadelní společnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity uvede hru Milada - polodokument o procesu s Miladou Horákovou.

Případ Milady Horákové, zahrnující i její osobní příběh, i ten o procesu, ve kterém byla odsouzena, je jedním z nejsilnějších momentů naší (nejen) právní historie. Zároveň je jedním z nejsilnějších narativů naší právní kultury a má mnohem větší potenciál než pouze informovat o naší minulosti.

Každá úvaha o vyprávění o právu na divadle se tak dříve nebo později dostane právě sem. Její příběh má totiž už sám o sobě rozměry antické tragédie a Milada Horáková jako jeho ústřední postava je dramatickou hrdinkou se vším všudy. Snaha o dramatizaci jejího soudního procesu by tak měla být hračka.

Známost všech těchto událostí však s sebou nese nebezpečí toho, že jejich divadelní zpracování dá vzniknout jen klišé o boji proti totalitě, právní kýč bez skutečného obsahu a poselství.

Právě proto, že síle a důležitosti tohoto příběhu bezvýjimečně věříme a jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou na sebe jeho vyprávěním bereme, chtěli jsme od samého počátku od naší inscenace víc. Chtěli jsem nabídnout intepretaci bez zabarvení kýčem.

Hra o Miladě je příběhem o nás všech, kteří si příběh Milady Horákové neseme nutně jakou součást naší kulturní a obzvlášť právní identity, zkušenost, kterou nesmíme nikdy zamlčet ani zapomenout, abychom nelhali o tom, kdo jsme.

O Fakultní divadelní společnosti

Když vznikal v r. 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nový studentský spolek Fakultní akademický klub, nazývaný většinou poněkud nešťastně znějící zkratkou FAK, jeho zakladatelé přišli s nápadem vytvořit divadelní společnost. Navazovali tak na mnohé debaty ohledně rozkvětu teoreticko-právního směru Law and Literature na zdejší fakultě i úvahy nad alternativními přístupy k výuce práva i vzdělávání laické veřejnosti v právní oblasti. Na podzim téhož roku se tedy objevila výzva k první schůzce, na níž se následně sešla malá skupinka lidí, z nichž někteří se tam ocitli dokonce i (šťastným) omylem. V souladu s jednou ze základních idejí Law and Literature, tedy kultivace práva a právníků pomocí umění, jsme se dohodli, že se budeme dramaturgicky soustředit na divadlo o právu, především(ale nejen) pro právníky. Základ tohoto souboru zůstává dodnes a stejně tak je platné ono dramaturgické směřování.

Je bezpodmínečně nutná registrace na událost. Počet míst je omezen.

20:00
21:30
Obrázek k události Divadelní představení Návštěva staré dámy

Hra Návštěva staré dámy od švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta je především hrou o lidské povaze a jejích temnějších stránkách, ale z velké části i o právu, protože její ústřední otázkou je, zda lze koupit spravedlnost. Původní dramatický text vznikl v padesátých letech, ale ani dnes neztrácí nic ze své aktuálnosti, možná spíše naopak. V českém prostředí je tato hra známá především díky televizní adaptaci Michala Zelenky, v jejíž hlavní roli se objevila Jiřina Bohdalová, my jsme se však v souladu s naším dramaturgickým směřováním rozhodli akcentovat právě její právní, resp. samosprávní rovinu. Tato inscenace byla první, kterou Fakultní divadelní společnost vytvořila, a vznikala záměrně právě pro prostor naší auly.

O Fakultní divadelní společnosti

Když vznikal v r. 2015 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nový studentský spolek Fakultní akademický klub, nazývaný většinou poněkud nešťastně znějící zkratkou FAK, jeho zakladatelé přišli s nápadem vytvořit divadelní společnost. Navazovali tak na mnohé debaty ohledně rozkvětu teoreticko-právního směru Law and Literature na zdejší fakultě i úvahy nad alternativními přístupy k výuce práva i vzdělávání laické veřejnosti v právní oblasti. Na podzim téhož roku se tedy objevila výzva k první schůzce, na níž se následně sešla malá skupinka lidí, z nichž někteří se tam ocitli dokonce i (šťastným) omylem. V souladu s jednou ze základních idejí Law and Literature, tedy kultivace práva a právníků pomocí umění, jsme se dohodli, že se budeme dramaturgicky soustředit na divadlo o právu, především (ale nejen) pro právníky. Základ tohoto souboru zůstává dodnes a stejně tak je platné ono dramaturgické směřování.

Je bezpodmínečně nutná registrace na událost. Počet míst je omezen.

Vedlejší program PrF MU

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.
22:00
23:45
Obrázek k události Promítání filmu Ex offo (1998) v kině Scala

Zlatým hřebem a posledním bodem programu je bezplatné promítání filmu Ex offo (drama, 1998, 57 min) následované diskuzí o profesně-etických otázkách, které film nadnáší a prezentuje. Promítání bude probíhat v kině Scala (Moravské nám. 127/3, 602 00 Brno) kousek od budovy Nejvyššího správního soudu. Diskuzí po skončení filmu vás neprovede nikdo jiný než Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát a člen správní rady Pro bono aliance, který se profesní etikou právníků a advokátů dlouhodobě zabývá a vyučuje ji.

Informace o filmu z ČSFD:

Scenárista Jan Drbohlav nabízí zajímavý pohled na známý soudní proces se státním tajemníkem úřadu říšského protektora Karlem Hermanem Frankem. S pomocí autentických zápisků dr. Reslera před námi ožije drama muže, který byl ex offo, neboli z moci úřední, v roce 1946 jmenován obhájcem "kata českého národa". JUDr. Resler patřil před 2. světovou válkou mezi nejlepší české advokáty a navíc byl schopen vést soudní proces v češtině i němčině. Přestože si Resler naprosto jasně uvědomoval, jak katastrofální následky bude mít proces pro jeho doposud renomovanou právnickou praxi, obhajobu ex offo přijal. A nejen to. K. H. Frank byl obžalován z deseti různých zločinů a dr. Resler, známý svou právnickou precizností, důsledností a smyslem pro spravedlnost, dokázal některá, spíše zjitřenými emocemi než skutečnostmi diktovaná, obvinění vyvrátit. Hlavní body obžaloby naprosto stačily na rozsudek trestu smrti, ale zbývající obvinění byla nepodložená, a proto byla zásluhou dr. Reslera stažena z obžaloby. Právník si za tuto svoji obdivuhodnou objektivnost při soudním procesu, který probíhal v neobyčejně bouřlivé atmosféře, vysloužil všeobecnou nenávist. Málokdo dokázal ocenit, že se dr. Resler jako objektivní právník dokázal oprostit i od osobních pocitů a snažil se celou obhajobu předem ztraceného procesu vést fair play. Z právních porad si dr. Resler psal detailní deník (i přímo před očima K. H. Franka). Svou precizností a přístupem k věci si získal i K. H. Franka, který zpočátku jakéhokoliv obhájce odmítal, protože byl přesvědčen o své nevině a nadřazenosti. Deník dr. Reslera se před lety objevil na jedné zajímavé bibliofilské výstavě, kam jej zapůjčila dcera dr. Reslera. Po dohodě s ní oba mladí tvůrci (Jan Drbohlav a Jaromír Polišenský) deníkové záznamy zdramatizovali a natočili. Do role obhájce obsadil režisér Jaromír Polišenský Viktora Preisse. V roli jeho ženy uvidíte Janu Preissovou.

Nejvyšší správní soud

Online přednášky, ve kterých vás rádi uvidíme osobně a naživo.