logo

První ročník

6. března 2020

Večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Popularizujeme právo pro veřejnost a vytváříme příležitost pro setkání právnické obce. Letos ve třech městech - v Brně, v Olomouci a v Ostravě.

Zapojené instituce